Nowe zasady finansowania organizacji doktoranckich

Wszedł w zycie Regulamin rejestracji i finansowania organizacji doktoranckich, który zmienia zasady wnioskowania o dofinansowanie inicjatyw oraz reguluje tryb pracy Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich. Zasady te będą obowiązywały już przy najbliższej transzy konkursowej, tj. 10 stycznia 2016 r.. Zapraszamy do zapozania się z najistotniejszymi zmianami.

Wśród najistotniejszych zmian należy wymienić wprowadzenie limitu kwoty dofinansowania, o którą może starać się organizacja - kwota ta nie może przekraczać wysokości transzy w danym konkursie. W ostatnich konkursach wysokość transzy wynosiła 10 tys. zł. Informację o wysokości transzy będzie można znaleźć na stronie Działu Kształcenia do 7 dni przed terminem składania wniosków w danym konkursie.

Jeśli kwota dofinansowania projektu (wynikająca z oceny projektu) jest mniejsza niż 100 zł., lub mniejsza niż 30% kwoty wnioskowanej, dofinansowanie nie zostaje przyznane, a środki wracają do ogólnej puli i są dystrybuowane wśród pozostałych wnioskodawców.

Członkowie Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich, która rozpatruje wnioski o dofinansowanie, zobowiązani są złożyć oświaczenie o członkostwie w organizacji doktoranckiej.

Zmieniają się również wzory wniosków i dokumentacji wymaganej od organizacji doktoranckich. Aktualne wzory można znaleźć w zakładce Wnioski i dokumenty na naszej stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i Trybem pracy komisji konkursowej na naszej stronie w zakładce Akty prawne.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach