Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WNH

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Nauk Humanistycznych.

1. Posiedzenie wyborcze odbyło się dnia 24 października o godz. 14:15, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Do Wydziałowej Rady Doktorantów zgłoszonych zostało czterech kandydatów: mgr Jakub Jurkowski, mgr Aleksandra Karkowska ? Rogińska, mgr Łukasz Kucharczyk, mgr Agata Mikołajko.

3. W drodze głosowania ustalono, że WRD WNHiS liczyć będzie czterech członków. 

4. Zgodnie z przeprowadzonymi głosowaniami członkami Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych zostali: mgr Jakub Jurkowski, mgr Aleksandra Karkowska ? Rogińska, mgr Łukasz Kucharczyk, mgr Agata Mikołajko.

Wybory stają się prawomocne w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wynikow wyborów.

Protokół z wyborów do WRD WNH.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach