Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WNHiS

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 26 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych.

1. Posiedzenie wyborcze odbyło się dnia 23 października o godz. 17:00, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Do Wydziałowej Rady Doktorantów zgłoszonych zostało siedmiu kandydatów: mgr Maria Brzuzek, mgr Marek Groszkowski, mgr Robert Mieczkowski (na podstawie upoważnienia pisemnego), mgr Maciej Pieńkowski, mgr Leszek Rysak, mgr Justyna Stępkowska, mgr Katarzyna Stępkowska.

3. W drodze głosowania ustalono, że WRD WNHiS liczyć będzie pięciu członków. 

4. Zgodnie z przeprowadzonymi głosowaniami członkami Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych zostali: mgr Maria Brzuzek, mgr Marek Groszkowski, mgr Maciej Pieńkowski, mgr Leszek Rysak, mgr Justyna Stępkowska.

Wybory stają się prawomocne w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wynikow wyborów.

Protokół z wyborów do WRD WNHiS.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach