Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WT

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 22 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Teologicznym.

1. Posiedzenie wyborcze odbyło się dnia 22 października o godz. 13:00, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Do Wydziałowej Rady Doktorantów zgłoszonych zostało dziesięciu kandydatów: mgr Jolanta Czarzasta, mgr Edyta Dzwonkowska, mgr Magdalena Kap, mgr Mateusz Kot, mgr Michał Małek, mgr Sylwia Mazurek, mgr Ewa Skóra (zgłoszona przez upoważnienie), mgr Justyna Słowińska, mgr Dorota Sys, mgr Anna Zimny.

3. W drodze głosowania ustalono, że WRD WT liczyć będzie pięciu członków. 

4. Zgodnie z przeprowadzonymi głosowaniami członkami Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Teologicznego zostali: mgr Edyta Dzwonkowska, mgr Mateusz Kot, mgr Michał Małek, mgr Justyna Słowińska, mgr Dorota Sys.

Wybory stają się prawomocne w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wynikow wyborów.

Protokół z wyborów do WRD WT.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach