Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WFCh

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 22 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

1. Posiedzenie wyborcze odbyło się dnia 21 października o godz. 17:00, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Do Wydziałowej Rady Doktorantów zgłoszonych zostało trzech kandydatów: mgr Małgorzata Najderska (Instytut Psychologii), mgr Ewa Skimina (Instytut Psychologii), mgr Ilona Skoczeń (Instytut Psychologii).

3. W drodze głosowania ustalono, że WRD WFCh liczyć będzie trzech członków. 

4. Zgodnie z przeprowadzonymi głosowaniami członkami Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej zostały: mgr Małgorzata Najderska, mgr Ewa Skimina, mgr Ilona Skoczeń. 

Wybory stają się prawomocne w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wynikow wyborów.

Protokół z wyborów do WRD WFCh.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach