Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WPK

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 22 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Prawa Kanonicznego.

1. Posiedzenie wyborcze odbyło się dnia 21 października o godz. 12:30, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Do Wydziałowej Rady Doktorantów zgłoszonych zostało czterech kandydatów: mgr Michał Aniszewski, mgr Igor Kilanowski, mgr Zuzanna Maj, mgr Natalia Smolińska.

3. W drodze głosowania ustalono, że WRD WPK liczyć będzie trzech członków. 

4. Zgodnie z przeprowadzonymi głosowaniami członkami Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego zostali: mgr Igor Kilanowski, mgr Zuzanna Maj oraz mgr Natalia Smolińska. 

Wybory stają się prawomocne w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wynikow wyborów.

Protokół z wyborów do WRD WPK.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach