Uchwała Komisji Wyborczej SaD w sprawie wzoru kart do głosowania i trybu przeprowadzania wyborów do WRD

Komisja Wyborcza SaD UKSW uchwaliła wzór kart do głosowania oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Wydzialowych Rad Doktorantów. Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą.

http://doktoranci.uksw.edu.pl/node/306

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach