Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu. 
W zakres kompetencji Komisji Wyborczej wchodzi przeprowadzenie wyborów do Wydziałowych Rad Doktorantów.
 
  • W skład Komisji Wyborczej wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczący Komisji Wyborczej.
  • Przewodniczącego Komisji Wyborczej oraz pozostałych jej członków wybiera Parlament spośród doktorantów Uniwersytetu do dnia 7 października, decydując wcześniej o jej liczebności.
  • Uchwały Komisji Wyborczej podejmowane są w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Komisji.

W trakcie pierwszych wyborów do Wydziałowych Rad Doktorantów (po wprowadzeniu nowej struktury SaD w 2015 r.) przeprowadza ustępujący Zarząd, który pełni obowiązki Komisji Wyborczej.

Uchwały Komisji Wyborczej

Protokoły

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach