Nabór uzupełniający do wydziałowych komisji stypendialnych

Nie zgłosiła się wystarczająca liczba osób do utworzenia wydziałowych komisji stypendialnych na WNHiS, WFCh, WPK i WNH. Otwieramy wobec tego nabór uzupełniający, który potrwa do 20 października. Wydziałowe Komisje Stypendialne rozpatrują wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. Komisja zbiera się w listopadzie i grudniu, w zależności od ilości wniosków, które wpłynęły do DPM na początku roku akademickiego. W dalszych miesiącach Komisja zbiera się, o ile wpłyną kolejne wnioski.

Nabór uzupełniający może zostać zamknięty we wcześniejszym terminie, jeśli znajdzie się wystarczająca liczba kandydatów na wakujące miejsca.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej na temat trybu pracy komisji stypendialnych:

http://dpm.uksw.edu.pl/sites/default/files/zal_do%20Zarz_38_2015_ZASADY.pdf

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach