Działalność w organizacjach zewnętrznych

Członkowie organów Samorządu Doktorantów UKSW aktywnie uczestniczą w działalności organizacji zewnętrznych, na forum porozumień branżowych i Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

  • Delegat: mgr Dorota Sys (Przewodnicząca PDNHiS na kadencję 2015/2016)
  • Obserwator: mgr Natalia Cybis

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich

Delegaci i obserwatorzy:

  • mgr Natalia Smolińska
  • mgr Maria Brzuzek
  • mgr Zuzanna Maj

Komisja ds. humanistyki i nauk społecznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów

  • mgr Natalia Cybis (Przewodnicząca Komisji na kadencję 2015)
  • mgr Dorota Sys (członek zwyczajny na kadencję 2015)
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach