Nabór do komisji stypendialnych i Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich

UWAGA! Nabór zostaje przedłużony do 9 października, godz. 15:00. Ogłaszamy nabór członków wydziałowych komisji stypendialnych, Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów i Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich na rok akademicki 2015/2016. 

Wydziałowe Komisje Stypendialne rozpatrują wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, natomiast Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów- wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów. Komisja konkursowa zajmuje się oceną wniosków o dofinansowanie projektów organizacji doktoranckich, które są składane trzy razy w roku.

Do Komisji konkursowej poszukujemy przedstawicieli wszystkich wydziałów, na których prowadzone są studia doktoranckie (po dwie osoby z kazdego wydziału).

Wciąż nie zgłosiła się wystarczająca liczba osób do utworzenia wydziałowych komisji stypendialnych na WFCh, WPK, WNH i WMP SNŚ.

Czekamy również na zgłoszenia do Komisji konkursowej- zwłaszcza z Wydziału Nauk Humanistycznych!

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 października poprzez poniższe formularze:

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach