Odbiór zaświadczeń dla delegatów Samorządu do gremiów uczelnianych

Doktoranci, którzy w mijającym roku akademickim pełnili funkcję delegatów Samorządu do gremiów uczelnianych, mogą odebrać zaświadczenia w sekretariatach studiów doktoranckich na swoich wydziałach od poniedziałku, 21 września (w godzinach pracy sekretariatów).

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach