Konferencja "Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji"

W imieniu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych zapraszamy do udziału w I Konferencji "Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania", któa odbędzie się w dniach 29-30 maja na Wydziale Zamiejscowym SWPS we Wrocławiu. UKSW należy do grona sponsorów konferencji, współorganizowanej przez Samorząd Doktorantów UKSW.

Konferencja będzie oparta o sesje panelowe z udziałem zaproszonych ekspertów, do których zaproszeni są także doktoranci. Zgłoszenia uczestnictwa czynnego przyjmowane są do 7 maja, natomiast uczestnicy bierni mogą rejestrować się do dnia 27 maja.

Do tej pory swój udział w konferencji potwierdziły następujące osoby:
 
Panel: PRZYSZŁOŚĆ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
 
Prof. dr hab. Michał Buchowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
Uniwersytet Warszawski / Polska Akademia Nauk
 
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 
Prof. dr hab. Ryszard Nycz
Uniwersytet Jagielloński
 
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Narodowe Centrum Nauki / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Panel: NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE W MODELU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
W POLSCE
 
Dr Dominik Antonowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Dr hab. Izabela Wagner
Uniwersytet Warszawski
 
Prof. dr hab. Marek Wilczyński
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
Panel: EWALUACJA, PARAMETRYZACJA I FINANSOWANIE HUMANISTYKI
I NAUK SPOŁECZNYCH: RÓŻNE MODELE
 
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Polska Akademia Nauk
 
Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Dr Emanuel Kulczycki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
Panel: NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK
W ROZWOJU CYWILIZACJI
 
Prof. dr hab. Paweł Boski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 
Dr hab. Marcin Cieński
Uniwersytet Wrocławski
 
Prof. dr hab. Maciej Dymkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 
Prof. dr hab. Andrzej Rychard
Polska Akademia Nauk
 
Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 

Więcej informacji na stronie internetowej.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach