Konsultacje nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW

Zapraszamy do konsultacji społecznych nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW, które będą prowadzone na forum UKSW do dnia 29 marca 2015r. Nowy Regulamin radykalnie zmienia strukturę i tryb działania Samorządu m.in. poprzez wprowadzenie nowych organów: Parlamentu, Wydziałowych Rad Doktorantów oraz Komisji Wyborczej. 

W ciągu ostatnich dwóch kadencji nastąpił znaczący rozwój działalności Samorządu Doktorantów i jego rozpoznawalność na Uniwersytecie i poza jego murami. Jednocześnie grono Doktorantów poszerzyło się i wzrosła potrzeba wspólnego działania dla dobra naszej społeczności. Jesteśmy przekonani, że zmiana struktury Samorządu i doprecyzowanie zasad jego działania w nowym Regulaminie są konieczne i podniosą jakość funkcjonowania Samorządu.

Przedstawiona w Regulaminie struktura Samorządu jest wynikiem długich dyskusji i konsultacji, także w gronie zaprzyjaźnionych samorządów z innych uczelni. Za pracę włożoną w opracowanie Regulaminu dziękujemy członkom Zarządu obecnej i poprzedniej kadencji, bez których ten dokument by nie powstał.

Konsultacje Regulaminu odbywają się poprzez forum UKSW, na którym założyliśmy specjalny wątek- Regulamin jest załączony do wątku. Logowanie na forum odbywa się przez Centralny System Logowania. Zapraszamy do zgłaszania swoich opinii i uwag do 29 marca 2015r. Po tej dacie dokument zostanie zrewidowany w oparciu o konsultacje i ogłosimy nadzwyczajny Sejmik Doktorantów w celu przyjęcia Regulaminu. Po przyjęciu Regulaminu przez Sejmik, zostanie on skierowany na Senatu UKSW w celu stwierdzenie zgodności ze Statutem.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach