Nadzwyczajny Sejmik Doktorantów- nabór do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Aktualizacja: dwa wakaty w Komisji Rewizyjnej! Zapraszamy na nadzwyczajny Sejmik Doktorantów, który odbędzie się 17 marca (wtorek), o godz. 17:30 w sali 106 (bud. 21, kampus przy ul. Wóycickiego) podczas którego odbędą się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej (dwa wakaty w związku z rezygnacją członków) oraz do Zarządu- w związku z niewykorzystaniem puli miejsc w Zarządzie przewidzianych w Regulaminie. 

Poszukujemy dwóch osób, które będą gotowe zaangażować się w prace Zarządu i pomóc nam w planowanych przedsięwzięciach, m.in. organizowaniu szkoleń z zakresu pozyskiwania grantów i spotkań integracyjnych, przygotowywaniu pism, prowadzeniu bieżącej dokumentacji i strony internetowej. 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach