Spotkanie informacyjne dla doktorantów WFCh i konsultacje Pakietu regulacji dot. studiów doktoranckich

Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Kierownik Studiów Doktoranckich zapraszają Doktorantów na spotkanie informacyjne połączone z dyskusją na temat projektu regulacji dot. studiów doktoranckich. Spotkanie odbędzie się 28 stycznia (środa) o godz. 17:30, sala 201, bud. 23 (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3). Osoby chętne do zapoznania się z dokumentami, których będzie dotyczyło spotkanie, prosimy o kontakt mailowy (doktoranci@uksw.edu.pl).

Program spotkania:

1) Dyskusja nad  pakietem zasad regulujących procedury związane z prowadzeniem studiów doktoranckich oraz przeprowadzenia przewodów doktorskich;
2) Spotkanie informacyjne dla Doktorantów pierwszego roku.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach