Dodatkowy nabór do organów wydziałowych

Ogłaszamy dodatkowy nabór do organów wydziałowych WNHiS, WFCh, WNH i WMP w ramach powstałych wakatów. Prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń do dnia 23 listopada (niedziela). Kandydatów prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów, nr telefonu, dotychczasowa działalność na Uniwersytecie na adres doktoranci@uksw.edu.pl. 

Przyjmujemy zgłoszenia do następujących organów:

Nazwa organu Liczba miejsc
Komisja ds. jakości kształcenia WNHiS 1
Komisja ds. nauki i rozwoju WNHiS 1
Komisja ds. nagród i odznaczeń WNHiS 1
Komisja ds. finansów i mienia WNHiS 1
Komisja ds. studiów doktoranckich WNHiS 1
Komisja dydaktyczna ds. studiów doktoranckich WNHiS 2
Komisja ds. dydaktyki WNHiS 1
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 1
Rada Wydziału Nauk Humanistycznych 1
Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 1

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach