Zaproszenie do zgłaszania artykułów do recenzowanego czasopisma "Pisma Humanistyczne"

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do nadsyłania artykułów do XII numeru recenzowanego czasopisma "Pisma Humanistyczne"Temat przewodni numeru, pod który należy sprofilować problematykę badawczą to "Czas i przestrzeń w refleksji humanistyki i nauk  społecznych"Artykuły w objętości 12-20 stron należy nadsyłać do 15 grudnia 2014 r. na adres pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl. 
Wskazówki edycyjne dla Autorów znajdują się na stronie http://www.pismahumanistyczne-wns.us.edu.pl/node/85.
 
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach