Sympozjum z cyklu Młoda Psychologia: Osobowość

Instytut Psychologii UKSW zaprasza na Sympozjum Tematyczne z cyklu Młoda Psychologia, które odbędzie się 27 lutego 2014 r. w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Sympozjum będzie poświęcone badaniom nad osobowością. W jego ramach przewidziana jest sesja z udziałem zaproszonych gości zatytułowana "W poszukiwaniu nowego opisu struktury osobowości", po której nastąpi dyskusja. 

Do uczestnictwa czynnego i biernego zaproszeni są studenci i doktoranci. Termin zgłoszeń uczestnictwa czynnego upływa 9 lutego. Więcej informacji na stronie Sympozjum.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach