O Samorządzie Doktorantów UKSW

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na UKSW. Organy Samorządu są wyłącznymi reprezentantami ogółu doktorantów Uniwersytetu, mają za zadanie reprezentować interesy doktorantów oraz bronić ich praw wewnątrz Uniwersytetu i poza nim.

Samorząd Doktorantów UKSW rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2005/2006, pierwszy Regulamin Samorządu Doktorantów Senat UKSW zatwierdził w dniu 22 czerwca 2006 r. W latach 2006-2015 w strukturze Samorządu znajdowały się następujące organy funkcjonujące na poziomie ogólnouczelnianym: Sejmik Doktorantów oraz wybierane w jego trakcie Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński I i II instancji. Kadencja 2014/2015 jest ostatnią, w której organy Samorządu Doktorantów UKSW zostały wybrane zgodnie z powyższą strukturą.
 
Wraz z rozwojem studiów doktoranckich na Uniwersytecie oraz zwiększającą się liczbą doktorantów pojawiła się potrzeba zmiany struktury Samorządu oraz wprowadzenia wydziałowych organów Samorządu. W dniu 14 kwietnia 2015 r. Sejmik Doktorantów przyjął nowy Regulamin Samorządu Doktorantów UKSW, a jego zgodność z Ustawą i Statutem UKSW potwierdził Senat UKSW w dniu 25 czerwca 2015 r. Zgodnie z przyjętym Regulaminem, strukturę Samorządu tworzą:
  • Zarząd,
  • Parlament Doktorantów, 
  • Wydziałowe Rady Doktorantów, 
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński I i II instancji,
  • Komisja Wyborcza,
  • Walne Zebranie Doktorantów.
Regulamin Samorządu Doktorantów UKSW znajdą Państwo w zakładce 'Akty prawne'. Charakterystykę poszczególnych organów Samorządu oraz wydawane przez nie uchwały znajdą Państwo w menu w niniejszej zakładce.
 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach