Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego to projekt powstały z inicjatywy studentów. Organizatorami są Koło Naukowe Cywilistów oraz Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do uczelni w których prowadzona jest nauka prawa kanoncznego w randze wydziału, katedry bądz instytutu. Cele konkursu:

1. pogłębianie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego

2. rozwijanie u studentów umiejętności rozwiazywania problemów z zakresu prawa kanonicznego

3. szerzenie świadomości prawnej

4. integracja środowisk akademickich.

Wszelkie informacje oraz regulamin dostępne są na stronie

Patronat nad konkursem objął Samorząd Doktorantów UKSW

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach