Projekt doktorantki UKSW dofinansowany w ramach konkursu PRELUDIUM

Projekt mgr Dominiki Karaś, doktorantki w Instytucie Psychologii UKSW, znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów dofinansowanych w ramach czwartej edycji konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Mgr Dominika Karaś podejmuje badania nad rolą kształtowania poczucia tożsamości dla osiągnięcia dobrostanu eudajmonistycznego w okresie wczesnej dorosłości. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy badawczej!

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach