Konferencja "Kierunki badawcze w filozofii"

Towarzystwo Doktorantów UJ wraz z Instytutem Filozofii UJ zapraszają siódmą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej doktorantów "Kierunki badawcze w filozofii", która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2013 r. w Krakowie. Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych badań prowadzonych w dyscyplinie filozofii i umożliwienie doktorantom przedstawienia pomysłów związanych z tematyką ich pracy doktorskiej. 

Termin nadsyłania abstraktów mija 15 maja. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje catering w czasie konferencji. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: konferencja.doktoranci@gmail.com

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach