Kwietniowe nabory: konkurs NBP i stypendia Fundacji Lanckorońskich

W najbliższym czasie młodzi badacze mają mozliwość ubiegania się o dofinansowanie badań naukowych w konkursie Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Lanckorońskich. Pierwszy z nich skierowany jest do osób prowadzących badania z zakresu ekonomii, zgodne z "Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016". Stypendia Fundacji Lanckorońskich skierowane są natomiast do badaczy z dziedziny archeologii, historii, historii sztuki, filologii i filozofii.

Informacje na temat w/w programów można znaleźć na stronie BBN UKSW:

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach