Dofinansowanie Prorektora ds. studenckich i kształcenia dla inicjatyw studenckich

27 marca 2013 r. mija kolejna tura składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw studenckich. Dofinansowanie to przeznaczone jest również dla organizacji zrzeszających doktorantów- pod warunkiem, że studenci stanowią w nich większość. W aktualnej turze finansowane są inicjatywy, których realizacja nastąpi między kwietniem a grudniem 2013 r

Wymagane wnioski znajdują się w zakładce 'Wnioski i dokumenty'.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich oraz na stronie Uniwersytetu.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach