II Interdyscyplinarne Spotkania Mediewistyczne

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Miłośników Średniowiecza Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na drugą edycję Interdyscyplinarnych Spotkań Mediewistycznych, które odbędą się w dniach 16-17 maja 2013 r. Do udziału zaproszeni są w szczególności studenci i doktoranci prowadzący badania w obszarze historii, archeologii, etnologii, filozofii, historii sztuki oraz filologii. Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji, nie jest określony jej ścisły zakres tematyczny. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa czynnego upływa 24 marca.

Więcej informacji: http://www.iknmis.blogspot.com/

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach