Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest otwarty na pytania i wszelkie sugestie. Przygotowaliśmy listę jednostek do których doktorant/ka powinien zwrócić się aby mógł uzyskać informację nt. konkretnych kwestii:

Sprawy związane z kształceniem w Szkole Doktorskiej (ocena śródookresowa, stypendium, sprawozdania roczne, sprawy indywidualne)
-Biuro Szkoły Doktorskiej UKSW: https://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/kontakt/

Sprawy związane z badaniami (złożenie wniosku, informacje i wsparcie, finansowanie wewnętrzne, harmonogram konkursów)
-Biuro ds. Badań Naukowych: https://bbn.uksw.edu.pl/kontakt
-Dział Zamówień Publicznych: https://dzp.uksw.edu.pl/kontakt-3/ (wykorzystanie środków np. przyznanych poprzez finansowanie wewnętrzne)

Sprawy związane z kołami naukowymi, programem MOST, dofinansowaniem inicjatyw doktoranckich i innych
-Centrum Wsparcia Studenta: https://cws.uksw.edu.pl/?page_id=29

Sprawy związane z programem Erasmus+ i programami zagranicznymi
-Dział Współpracy Międzynarodowej: https://dwm.uksw.edu.pl/

Sprawy Osób z niepełnosprawnościami
-Biuro ds. osób niepełnosprawnych: http://bon.uksw.edu.pl/

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości http://inkubator.uksw.edu.pl/

_________________________________________________________________________________________

Portale zewnętrzne wspierające doktorantów

Krajowa Rada Doktorantów https://krd.edu.pl/