Przebudowa strony

Drodzy Doktoranci,
Szanowni Goście Naszej samorządowej strony,

aktualnie trwa przebudowa strony internetowej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dążymy do tego, aby ona była przejrzysta z informacjami przydatnymi w funkcjonowaniu w roli doktoranta jak i na uczelni.