Fundusze krajowe

warning: Creating default object from empty value in /home/doktoran/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Grant NCN dla doktoranta Wydziału Teologicznego UKSW

Projekt mgra Tomasza Twardziłowskiego, doktoranta Biblistyki na Wydziale Teologicznym UKSW, został dofinansowany w ramach piątej edycji konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Projekt mgra Tomasza Twardziłowskiego nosi tytuł "Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, założenia, rezultaty, zastosowania". Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy badawczej!

Zobacz więcej »

Grant NCN dla doktorantki Instytutu Psychologii UKSW

Projekt mgr Marii Kłym, doktorantki w Instytucie Psychologii UKSW, został dofinansowany w ramach piątej edycji konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Mgr Maria Kłym podejmuje badania nad kształtowaniem się poczucia tożsamości, dofinansowany projekt nosi tytuł "Poszukiwanie początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory". Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy badawczej!

Zobacz więcej »

Stypendia MNiSW: informacje

Doktoranci ubiegający się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszeni są o składanie kompletnych wniosków, uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2013 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie).

Konkurs "Debiut naukowy 2013"

Młodzi badacze zainteresowani problematyką zrównoważonego rozwoju zaproszeni są do wzięcia udziału w konkursie na artykuł, esej lub innowacyjny projekt, zatytułowanym "Debiut naukowy 2013". Projekt współorganizowany jest przez Biuro Poselskie prof. Jerzego Buzka. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w formie książkowej, w celu umozliwienia autorom wszczęcia przewodu doktorskiego, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Zobacz więcej »

Konkurs na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze

Narodowe Centum Kultury ogłosiło dziesiątą edycję konkursu na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze. Preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, oryginalne w zakresie tematyki oraz napisane w sposób atrakcyjny dla czytelników. Prace można zgłaszać do 14 sierpnia 2013 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia. W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokosci od 1500 do 5000 zł.

Zobacz więcej »

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki- moduł wspierający doktorantów

MNiSW otworzyło nabór wniosków do trzeciej edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Doktoranci mogą składać wnioski o dofinansowanie interdyscyplinarnych projektów badawczych w ramach drugiego modułu Programu. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 8 lipca 2013 r. Więcej informacji na stronie Ministerstwa [kliknij].

Zobacz więcej »

Konkurs na najlepszy doktorat z zakresu rynku finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza do udziału w konkursie o nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską dotyczącą tematyki rynku finansowego. Nagroda wynosi 15 000 zł, termin nadsyłania prac, na podstawie których nadano autorom tytuł doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, mija 15 sierpnia 2013 rokuZobacz więcej »

Konkurs Monografie- nabór wniosków do programu

Trwa nabór prac w konkursie MONOGRAFIE Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, do którego zgłaszać można oryginalne i wcześniej niepublikowane prace z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Konkurs przeznaczony jest również dla osób przed doktoratem. Prace na konkurs przyjmowane są w trybie ciągłym, najbliższym termin przyjmowania wniosków do rozpatrzenia przez Radę Wydawniczą upływa 12 czerwca 2013 r. Na decyzję o przyjęciu pracy czeka się 4-6 miesięcy. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie FNP [kliknij].

Zobacz więcej »

Nabór w programie Mobilność Plus- zagraniczne wyjazdy naukowe

Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zagranicznych wyjazdów naukowych w programie Mobilność Plus MNiSW, o które starać się mogą młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich. Pobyt w zagranicznym ośrodku może trwać od 16 do 36 miesięcy, stypendia w aktualnym naborze mogą być realizowane od 1 lutego 2014 r. Stypendysta otrzymuje miesięczne finansowanie w wysokości 10 000 zł, dodatkowo 2 000 zł dla małżonka oraz 1 000 zł dla niepełnoletniego dziecka, jeśli towarzyszą oni stypendyście w jego pobycie, oraz dofinansowanie kosztów podróży. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW mija 30 czerwca 2013 r.

Zobacz więcej »

Działalność statutowa UKSW- nabór wniosków o dofinansowanie badań

15 czerwca 2013 r. mija termin zgłaszania wniosków o dofinansowanie badań w ramach działalności statutowej UKSW. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. doktoranci i młodzi naukowcy. Wnioski należy składać w Biurze ds. Badań Naukowych. Nowe zasady przyznawania dofinansowania oraz aktualne wnioski można znaleźć w zakładce 'Finansowanie' oraz 'Wnioski i dokumenty'.

Zobacz więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach