Fundusze krajowe

warning: Creating default object from empty value in /home/doktoran/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

HERA- nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki otworzyło wraz z konsorcjum HERA (Humanities in the European Research Area) konkurs na międzynarodowe humanistyczne projekty badawcze, zatytułowany "Uses of the Past". W konkursie finansowane będą projekty, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie NCN.

Zobacz więcej »

Nowa wersja Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

MNiSW ustanowiło zmodyfikowany Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, w ramach którego będzie można ubiegać się o granty m.in. na interdyscyplinarne projekty badawcze, projekty istotne dla polskiego dziedzictwa kulturowego i innowacyjne badania humanistyczne. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem MNiSW oraz stroną NPRH.

Zobacz więcej »

Seminarium Rady Młodych Naukowców na UKSW

Zapraszamy młodych naukowców z Warszawy i okolic na 19-ste szkoleniowo-dyskusyjne seminarium Rady Młodych Naukowców z cyklu "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce", które odbędzie się 28 kwietnia na UKSW (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. Auditorium Maximum, Aula Schumana) o godz. 11:00. W programie przewidziane są wystąpienia przedstawicieli NCN (prof. Jakub Gołąb), NCBiR (Paweł Kurzyński), MNiSW (Anna Koržinek) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego i absolwenci programu Top 500 Innovators. 

Zobacz więcej »

Termin składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw doktoranckich i składania sprawozdań rocznych z działalności kół i stowarzyszeń

Najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw doktoranckich w ramach trybu konkursowego upływa 10 marca b.r. o godz. 15:00, zgodnie z przyjętym 17 lutego Regulaminem rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w UKSW. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie sprawozdania za działalność w minionym roku akademickim- do dnia 14 marca w formie elektronicznej na adres kola@uksw.edu.pl.

Zobacz więcej »

Doktoranci Wydziału Teologicznego- dodatkowy nabór do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich

Ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów przeprowadzamy dodatkowy nabór do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich dla doktorantów Wydziału Teologicznego. Komisja będzie opowiedzialna za przyznawanie punktacji, według której finansowane będą inicjatywy doktoranckie. Dodatkowy nabór trwa do 6 lutego (czwartek). 

Zobacz więcej »

Konkurs na najlepszy doktorat z zakresu komunikacji społecznej

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o mediach i komunikacji społecznej. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku 2013. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2014 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę w postaci sfinansowania udziału w kongresach naukowych prestiżowych międzynarodowych towarzystw komunikologicznych. Zobacz więcej »

Nabór delegatów ZSD do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich

Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji ds. finansowania organizacji studenckich. Komisja będzie opowiedzialna za przyznawanie punktacji, według której finansowane będą inicjatywy doktoranckieKandydatów prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów, dane kontaktowe, dotychczasowa działalność na Uniwersytecie, do dnia 27 stycznia 2014 r.

Decyzje dot. stypendium dla najlepszych doktorantów- od dzisiaj w USOSie

W dniu dzisiejszym na kontach w USOSie pojawią się decyzje dotyczące stypendium dla najlepszych doktorantów (z Funduszu Pomocy Materialnej). Doktorantów, którzy składali wnioski o stypendia prosimy o sprawdzenie zakładki Dla studentów > Moje studia > Stypendia. Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski, w tym wnioski z brakami formalnymi, które zostały uzupełnione lub wyjaśnione. 

Konkurs na pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych UE

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki ogłaszają V edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Na konkurs można zgłaszać prace obronione w 2013 roku. Więcej informacji na stronie internetowej [kliknij].

Stawki świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Prezentujemy stawki świadczeń dla doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej ustalone na rok 2013/2014, w tym stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, specjalnego oraz zapomogi.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach