Nowe składy organów Samorządu Doktorantów

Podczas I Posiedzenia Parlamentu SaD dokonano wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015/2016. Zarząd debiutuje w nowym, 5-osobowym składzie, w którym znaleźli się: Przewodniczący- mgr Mateusz Kot (WT), Wiceprzewodniczący- mgr Zuzanna Maj (WPK) i mgr Michał Małek (WT), Sekretarz- mgr Igor Kilanowski (WPK) oraz Skarbnik- mgr Justyna Słowińska (WT). W trakcie posiedzenia Parlament zadecydował o 3-osobowym składzie Komisji Rewizyjnej, do której weszli: mgr Kamil Bomber (WT), mgr Anna Chciałowska (WPK) oraz mgr Marta Olkowicz (WPK). 

Zobacz więcej »

Nabory Wydziałowej Rady Doktorantów WNHiS- rady instytutów i komisje wydziałowe

Zgodnie z §14 pkt. 1.2 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW ogłaszamy nabór doktorantów do komisji wydziałowych WNHiS i rad instytutówZgłoszenia za pośrednictwem formularza przyjmujemy do dnia 18 listopada 2015 r. do godz. 20.00. 

Zobacz więcej »

Nabór przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych Uniwersytetu

Na podstawie §26 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW ogłaszamy nabór przedstawicieli doktorantów do następujących organów kolegialnych Uniwersytetu:

  • Rada Rektorska
  • Senacka komisja ds. organizacyjno-regulaminowych;
  • Senacka komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń;
  • Senacka komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej;
  • Rada Biblioteczna
  • Zespół ds. jakości kształcenia Studium Języków Obcych
  • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna (2 miejsca)
  • Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów (10 miejsc)
  • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów (10 miejsc)

Nabór do Komisji Rewizyjnej

Na podstawie §16 ust. 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów otwieramy nabór do Komisji Rewizyjnej SaD. Nabór otwarty jest dla wszystkich doktorantów UKSW. Wybory odbędą się w trakcie I Posiedzenia Parlamentu SaD.

Zobacz więcej »

I Posiedzenie Parlamentu SaD

Zapraszamy wszystkich członków Wydziałowych Rad Doktorantów na I Posiedzenie Parlamentu Samorządu Doktorantów, które odbędzie się dnia 12 listopada, o godz. 18:00 w sali 327, bud. 21 (Auditorium Maximum, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3). 

Ramowy program posiedzenia

Zobacz więcej »

Nabory Wydziałowej Rady Doktorantów WFCh- Rada Wydziału, Rady Instytutów i komisja wydziałowa

Aktualizacja- nabór do Rad Instytutów! Wydziałowa Rada Doktorantów WFCh ogłasza nabór na stanowiska przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału (3 miejsca), Radzie Instytutu Psychologii (1 miejsce), Radzie Instytutu Filozofii (1 miejsce) oraz w Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (1 miejsce). Nabór jest otwarty do 10 listopada. 

Zobacz więcej »

Informacje Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów, rozpatrująca wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów, zebrała się 29 października na posiedzeniu, w trakcie którego dokonała weryfikacji wszystkich złożonych wniosków. Część wniosków została skierowana do wyjaśnienia lub uzupełnienia. Komisja przekazała Zarządowi SaD rozkład punktacji we wnioskach, na podstawie którego zostaną uchwalone stawki stypendiów- decyzje w tej sprawie zostaną podjęte na posiedzeniu w najbliższym tygodniu (2-6 listopada).

Zobacz więcej »

Nowe zasady finansowania organizacji doktoranckich

Wszedł w zycie Regulamin rejestracji i finansowania organizacji doktoranckich, który zmienia zasady wnioskowania o dofinansowanie inicjatyw oraz reguluje tryb pracy Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich. Zasady te będą obowiązywały już przy najbliższej transzy konkursowej, tj. 10 stycznia 2016 r.. Zapraszamy do zapozania się z najistotniejszymi zmianami.

Zobacz więcej »

Fitness Club S4- karnety dla doktorantów UKSW na listopad

Do dnia 29 października (do godz. 19:00) przyjmujemy opłaty za karnety do Fitness Club S4 za listopad. Doktoranci UKSW mogą uczestniczyć w programie Fitness Clubu S4 obejmującym karnet open na siłownię oraz 2 lub 3 zajęcia grupowe w tygodniu

Zobacz więcej »

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WNH

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Nauk Humanistycznych.

Zobacz więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach