Trwa nabór wniosków w ramach programu ETIUDA realizowanego przez NCN

Od 15 grudnia 2012r. do 15 marca 2013 r. otwarty jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczych w ramach programu ETIUDA, skierowanego do młodych naukowców, którzy otworzyli przewód doktorski lub zobowiązują się do jego wszczęcia do 30 czerwca 2013 roku. Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2013 r

Zobacz więcej »

Trwa nabór wniosków w ramach programu LIDER realizowanego przez NCBiR

Do 15 lutego 2013r. trwa nabór wniosków w ramach programu LIDER, skierowanego do osób, które nie ukończyły 35 roku życia i posiadają tytuł naukowy magistra lub doktora (uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ubiegania się o dofinansowanie). Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Zobacz więcej »

Życzenia świąteczne

Konferencja ?Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)"

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji:

?Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)".
 
Konferencja odbędzie się 11 marca 2013 r. w siedzibie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 23.

Stawki stypendialne

Opublikowane zostały progi i stawki stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2012/2013. 

 

Zaproszenie na Sejmik Doktorantów

Szanowni Doktoranci

W imieniu Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW chciał bym Was serdecznie zaprosić na Sejmik Doktorantów UKSW który odbędzie się w dniu 1 października w sali 1927 na kampusie im Ryszarda Rumianka na warszawskich Młocinach (ul Wóycickiego) w sali 1927 budynku Instytutu Ekologii i Bioetyki (budynek 19) o godzinie 19.00.

Zobacz więcej »

Uniwersytecka msza św. w intencji dr Józefa Szaniawskiego

W dniu 24 września 2012 r. o godz. 9:00 w kaplicy uniwersyteckiej (ul. Dewajtis 5) zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. dra Józefa Szaniawskiego. Księży prosimy o zabranie alb i stuł.

Stypendia dla najlepszych doktorantów

W związku ze zmianą Regulaminu pomocy materialnej dla studentów oraz Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów, na stronach Działu Pomocy Materialnej zostały zamieszczone nowe wnioski dla studentów i doktorantów: Zobacz więcej »

Konkurs stypendialny

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie przyjmuje zgłoszenia do konkursu o 18-miesięczne stypendium dla doktoranta/doktorantki, którzy przygotowują dysertację w języku polskim lub angielskim z zakresu science and religion, a szczególnie:

Zobacz więcej »

Odwołanie szkolenie dot. wniosków stypendialnych

W związku z informacją uzyskaną z DPMS UKSW o planowanej nowelizacji Regulaminu pomocy materialnej, która będzie obowiązywać od nowego roku akademickiego, uprzejmie informujemy iż w trosce o wysoką jakość organizowanych szkoleń w oparciu o aktualne akty prawne, zmuszeni jesteśmy do przesunięcia szkolenia z zakresu wypełnia wniosków o pomoc materialną dla doktorantów, na termin przypadający po ogłoszeniu przyjęcia w/w aktu normatywnego w nowym brzmieniu.

Z poważaniem,
Zarząd Samorządu Doktorantów UKSW

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach