Konferencja "Rewolucje i ich konsekwencje wczoraj i dziś"

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej UKSW zaprasza na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów "Rewolucje i ich konsekwencje wczoraj i dziś", która odbędzie się 13 grudnia 2013 r. na UKSW w Warszawie

Zobacz więcej »

Konferencja "Interdyscyplinarnie o zmianach i ochronie klimatu"

Koło Naukowe Sozologów UKSW zaprasza na interdyscyplinarną konferencję poświęconą zagadnieniom zmian klimatu i jego ochronie, która skierowana jest do studentów i doktorantów różnych dycyplin (sozologia, ekologia, prawo, filozofia, socjologia etc.). Konferencja odbędzie się 25 listopada 2013 r. o godz. 13:15 na UKSW- sala 314, bud. 21 (kampus im. Ks. Zobacz więcej »

Uwaga: nadzwyczajny Sejmik Doktorantów

Na wniosek Komisji Skrutacyjnej sprawozdawczego Sejmiku Doktorantów, Przewodnicząca ZSD zwołuje nadzwyczajny Sejmik Doktorantów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. Sejmik odbędzie się 13 listopada (sroda) o godz. 18:30 w sali 201, bud. 23 (kampus przy ul. Wóycickiego). Zobacz więcej »

Nowe władze Samorządu Doktorantów

16 października Sejmik Doktorantów wybrał skład organów Samorządu Doktorantów UKSW na kadencję 2013/2014. Serdecznie dziękujemy wszystkim doktorantom, którzy poświęcili swój czas, aby wziąć udział w tym spotkaniu. Nowo wybranym członkom organów Samorządu Doktorantów składamy gratulacje, a w imieniu ustępującego Zarządu dziękujemy za udzielenie absolutorium za działalność w minionym roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze składem organów Samorządu w zakładce "Struktura Samorządu". Zobacz więcej »

Nabór kandydatów na stanowiska delegatów ZSD do organów UKSW

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur na stanowiska delegatów Zarządu Samorządu Doktorantów do poszczególnych organów uczelnianych i wydziałowych. Kandydatów prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów, dotychczasowa działalność na Uniwersytecie, do dnia 31 października 2013 r. na adres doktoranci@uksw.edu.pl. 

Zobacz więcej »

Przedłużenie terminu składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów

Uwaga: termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów został przedłużony do 22 października. Wnioski o stypendium składa się w Dziale Pomocy Materialnej. Wzory wniosków dostępne są na stronie DPM.

Prośba o przesłanie raportów dot. wykorzystania SPSS i AMOS

Szczególna prośba do wszystkich doktorantów korzystających w pracy naukowej i dydaktycznej z oprogramowania SPSS i AMOS: prosimy o przesłanie raportów dotyczących wykorzystania SPSS i AMOS w minionym roku akademickim. Na podstawie takich informacji nasza Uczelnia otrzymuje zniżki na zakup licencji oprogramowania na kolejny rok.

Zobacz więcej »

Studium Pedagogizacji dostępne dla doktorantów

Senat UKSW Uchwałą Nr 139/2013 z 26 września zaaprobował nowy Regulamin Studium Pedagogizacji UKSW, który umożliwia doktorantom korzystanie z oferty dydaktycznej Studium. Rejestracja na tegoroczne zajęcia rozpocznie się 11 października (piątek). Zachęcamy do odwiedzenia strony Studium, informacji dotyczących rejestracji na zajęcia udziela ks. prof. Jan Niewęgłowski.

Zaświadczenia dla delegatów Samorządu do organów UKSW

Doktoranci, którzy chcieliby otrzymać zaświadczenia o pełnieniu funkcji delegata Samorządu Doktorantów do organów UKSW (komisje, rady, zespoły- zarówno wydziałowe, jak i ogólnouniwersyteckie), proszeni są o zgłoszenie drogą mailową (doktoranci[at]uksw.edu.pl) takiego zapotrzebowania. Wydawanie zaświadczeń planujemy podczas rejestracji uczestników przed Sejmikiem Doktorantów (16.10.2013, godz. 18:00, s. 201, bud. 23). Zobacz więcej »

Ważne: Sejmik Doktorantów UKSW 2013

Zapraszamy wszystkich doktorantów naszego Uniwersytetu na Sejmik Doktorantów, który odbędzie się 16 października (środa) o godz. 18:00, w sali 201 budynku 23 (kampus im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3). W porządku obrad przewidujemy sprawozdania organów Samorządu (przede wszystkim Zarządu Samorządu Doktorantów oraz Komisji Rewizyjnej) za miniony rok akademicki, a także wybór członków organów Samorządu na nową kadencję 2013/2014. 

Zobacz więcej »

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach