Konkurs na pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych UE

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki ogłaszają V edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Na konkurs można zgłaszać prace obronione w 2013 roku. Więcej informacji na stronie internetowej [kliknij].

Konferencja "Różnorodnie o bioróżnorodności"

Koło Naukowe Sozologów UKSW zaprasza na konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z bioróżnorodnością, zmianami w jej liczebności, metodami i koniecznością jej ochrony. Problemy te organizatorzy chcieliby w trakcie konferencji ująć wieloaspektowo, z perspektywy ekologii, etyki, filozofii, historii, prawa, psychologii, medycyny, socjologii i innych dziedzin. Konferencja odbędzie się 19 grudnia 2013 na UKSW, termin zgłaszania abstaktów mija 10 grudnia. 

Zobacz więcej »

Stawki świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Prezentujemy stawki świadczeń dla doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej ustalone na rok 2013/2014, w tym stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, specjalnego oraz zapomogi.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem.

Pomoc przy organizacji Olimpiady wiedzy o Polsce

Insytut Politologii UKSW poszukuje osób chętnych do pomocy przy okręgowym etapie Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym w dniu 18 stycznia 2014, w godzinach 11:30-13:30 przy sprawdzaniu testów. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres olimpiada.wos@uksw.edu.pl.

Zobacz więcej »

Dostęp testowy do baz elektronicznych i otwarte czasopisma SAGE

Do 30 listopada na komputerach na terenie Uniwersytetu testujemy dostęp do bazy literatury JSTOR, a także do kompletnych zasobów Skonsolidowanej Platformy Web of Knowledge (również na komputerach domowych).  Z kolei do 5 grudnia potrwa dostęp do bazy eBook Academic Collection (w ramach platformy EBSCO). Zobacz więcej »

Sympozja Tematyczne "Młoda Psychologia" na UKSW

Zapraszamy młodych badaczy - psychologów na cykl sympozjów "Młoda Psychologia", z których każde zostanie poświęcone jednej dziedzinie, m.in. psychologii osobowości, tożsamości i rodziny. Na każdym sympozjum będzie można usłyszeć wystąpienia ekspertów, podzielić się wynikami własnej pracy badawczej, a także dyskutować podczas specjalnych paneli. 

Zobacz więcej »

Konferencja "Polska Przedsiębiorcza. Wczoraj, dziś i jutro aktywności gospodarczej Polaków"

Zapraszamy historyków, politologów, socjologów, prawników i ekonomistów na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Polska Przedsiębiorcza. Wczoraj, dziś i jutro aktywności gospodarczej Polaków", która odbędzie się w ramach II Lubelskiego Forum Przedsiębiorczości i Innowacji w dniach 11-12 grudnia 2013 roku. 

Zobacz więcej »

Grant NCN dla doktoranta Wydziału Teologicznego UKSW

Projekt mgra Tomasza Twardziłowskiego, doktoranta Biblistyki na Wydziale Teologicznym UKSW, został dofinansowany w ramach piątej edycji konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Projekt mgra Tomasza Twardziłowskiego nosi tytuł "Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, założenia, rezultaty, zastosowania". Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy badawczej!

Zobacz więcej »

Nowi delegaci ZSD do gremiów uniwersyteckich i dodatkowy nabór

Zapraszamy do zapoznania się z listą nowych delegatów ZSD do organów UKSW i jednocześnie do zgłaszania kandydatur w ramach dodatkowego naboru na stanowiska delegatów Samorządu Doktorantów do następujących organów: Zobacz więcej »

Grant NCN dla doktorantki Instytutu Psychologii UKSW

Projekt mgr Marii Kłym, doktorantki w Instytucie Psychologii UKSW, został dofinansowany w ramach piątej edycji konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Mgr Maria Kłym podejmuje badania nad kształtowaniem się poczucia tożsamości, dofinansowany projekt nosi tytuł "Poszukiwanie początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory". Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy badawczej!

Zobacz więcej »

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach