Nabór delegatów ZSD do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich

Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji ds. finansowania organizacji studenckich. Komisja będzie opowiedzialna za przyznawanie punktacji, według której finansowane będą inicjatywy doktoranckieKandydatów prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów, dane kontaktowe, dotychczasowa działalność na Uniwersytecie, do dnia 27 stycznia 2014 r.

Nowe bazy elektroniczne w zasobach Biblioteki- dostęp testowy

Zachęcamy do korzystania z testowego dostępu do baz elektronicznych ProQuest: Periodicals Archive Online oraz ProQuest Central, zawierających pełnotekstowe artykuły z czasopism z zakresu humanistyki, nauk społecznych i innych. Ponadto na platformie ProQuest można testować dostęp do Library PressDisplay, biblioteki ponad 2000 tytułów prasy codziennej z całego świata. Z platformy ProQuest można korzystać na komputerach domowych i uczelnianych do 28 lutego. Zobacz więcej »

Życzenia Bożonarodzeniowe

IV Sympozjum Religioznawcze: Medytacja krajów Indii i Dalekiego Wschodu

Koło Naukowe Religiologów UKSW zaprasza na IV edycję Sympozjum Religioznawczego, zatytułowaną "Medytacja krajów Indii i Dalekiego Wschodu". Sympozjum swoją tematyką obejmie zagadnienia związane m.in. z medytacją w ujęciu buddyzmu, hinduizmu i taoizmu, jogą oraz recepcją azjatyckich technik medytacyjnych na Zachodzie. 

Zobacz więcej »

Ważne! Obsługa doktorantów WFCh- zmiany

Do dnia 19 lutego 2014 r. informacji związanych ze studiami doktoranckimi na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej udziela dr Danuta Ługowska. Dane kontaktowe dostępne są na stronie WFCh [kliknij].

Konferencja "Badania doktorantów jako krok w rozwoju Nauki"

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UKSW zaprasza na konferencję "Badania doktorantów jako krok w rozwoju Nauki", która odbędzie się 11 stycznia 2014 r. na UKSW (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21). Celem konferencji będzie przybliżenie aktualnych zainteresowań doktorantów oraz wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia pracy badawczej. Termin przesyłania abstraktów mija 3 stycznia. Więcej informacji w załączonym zaproszeniu.

Decyzje dot. stypendium dla najlepszych doktorantów- od dzisiaj w USOSie

W dniu dzisiejszym na kontach w USOSie pojawią się decyzje dotyczące stypendium dla najlepszych doktorantów (z Funduszu Pomocy Materialnej). Doktorantów, którzy składali wnioski o stypendia prosimy o sprawdzenie zakładki Dla studentów > Moje studia > Stypendia. Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski, w tym wnioski z brakami formalnymi, które zostały uzupełnione lub wyjaśnione. 

I Ogólnopolski Kongres Młodych Badaczy Semitystów

Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ oraz Koło Naukowe Orientalistów UJ zapraszają studentów i doktorantów na I Ogólnopolski Kongres Młodych Badaczy Semitystów, który odbędzie się w dniach 6-7 marca 2014 w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kongres jest próbą stworzenia platformy wymiany wyników badań z zakresu szeroko pojętej semitystyki oraz filologii języków semickich, a także ma na celu integrację środowiska młodych badaczy zajmujących się językami semickimi w Polsce. 

Zobacz więcej »

Konferencja "Etyka zobowiązań absolutnych w 20 lat po Veritatis Splendor"

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową, zorganizowaną z okazji 20 rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Veritatis Splendor, która odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2013 na UKSW w Warszawie (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3). Na specjalne zaproszenie organizatorów podczas konferencji wykłady plenarne wygłoszą prof. John Finnis (Uniwersytet Oksfordzki) oraz prof. Josef Seifert (IAP-IFES, Granada)

Zobacz więcej »

Ankieta dla doktorantów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

W imieniu władz Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej wracamy się z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie skierowanej do doktorantów WFCh dotyczącej preferowanych godzin zajęć dla doktorantów. Wyniki ankiety będą wzięte pod uwagę przy projektowaniu siatki zajęć dla doktorantów.

Zobacz więcej »

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach