Poszukujemy delegatów do Wydziałowej komisji dydaktycznej ds. studiów doktoranckich WNHiS

Do 21 lutego przyjmujemy zgłoszenia do Wydziałowej komisji dydaktycznej ds. studiów doktoranckich Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, która będzie zajmowała się m.in. programami kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale. 

Zobacz więcej »

Spotkanie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

Warszawskie Porozumienie Doktorantów zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze Spotkanie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, którego celem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie tzw. Pakietu dla Humanistyki (szczegóły na tej stronie) oraz powołanie Grupy ds. Humanistyki przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Zobacz więcej »

Sympozjum z cyklu Młoda Psychologia: Osobowość

Instytut Psychologii UKSW zaprasza na Sympozjum Tematyczne z cyklu Młoda Psychologia, które odbędzie się 27 lutego 2014 r. w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Sympozjum będzie poświęcone badaniom nad osobowością. W jego ramach przewidziana jest sesja z udziałem zaproszonych gości zatytułowana "W poszukiwaniu nowego opisu struktury osobowości", po której nastąpi dyskusja. 

Zobacz więcej »

Doktoranci Wydziału Teologicznego- dodatkowy nabór do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich

Ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów przeprowadzamy dodatkowy nabór do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich dla doktorantów Wydziału Teologicznego. Komisja będzie opowiedzialna za przyznawanie punktacji, według której finansowane będą inicjatywy doktoranckie. Dodatkowy nabór trwa do 6 lutego (czwartek). 

Zobacz więcej »

Konferencja "Polityka zagraniczna RP po wejściu do UE w stosunku do państw sąsiednich"

Koło Wschodnie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję "Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej po wejściu do Unii Europejskiej w stosunku do państw sąsiednich"która odbędzie się w dniach 12–13 marca 2014 r. we Wrocławiu. Wystąpienia pierwszego dnia dotyczyć będą zachodnich i południowych sąsiadów Polski, w drugim dniu przedstawione zostaną relacje z krajami zza wschodniej i północnej granicy. 

Zobacz więcej »

Konkurs na najlepszy doktorat z zakresu komunikacji społecznej

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o mediach i komunikacji społecznej. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku 2013. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2014 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę w postaci sfinansowania udziału w kongresach naukowych prestiżowych międzynarodowych towarzystw komunikologicznych. Zobacz więcej »

Konferencja "Elity Jagiellońskiej Rzeczypospolitej"

Koło Naukowe Doktorantów KUL wraz z Samorządem Studentów KUL zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Elity Jagiellońskiej Rzeczypospolitej. Kultura - Polityka - Wojsko - Kościół", która odbędzie się w dniach 24-25 marca 2014 r. w Lublinie

Zobacz więcej »

Nabór delegatów ZSD do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich

Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji ds. finansowania organizacji studenckich. Komisja będzie opowiedzialna za przyznawanie punktacji, według której finansowane będą inicjatywy doktoranckieKandydatów prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów, dane kontaktowe, dotychczasowa działalność na Uniwersytecie, do dnia 27 stycznia 2014 r.

Nowe bazy elektroniczne w zasobach Biblioteki- dostęp testowy

Zachęcamy do korzystania z testowego dostępu do baz elektronicznych ProQuest: Periodicals Archive Online oraz ProQuest Central, zawierających pełnotekstowe artykuły z czasopism z zakresu humanistyki, nauk społecznych i innych. Ponadto na platformie ProQuest można testować dostęp do Library PressDisplay, biblioteki ponad 2000 tytułów prasy codziennej z całego świata. Z platformy ProQuest można korzystać na komputerach domowych i uczelnianych do 28 lutego. Zobacz więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach