Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

Strona internetowa Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW jest bogatym źródłem informacji o międzynarodowych programach stypendialnych, z których część skierowana jest do doktorantów, miedzy innymi programy Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, stypendia Komisji Fulbrighta oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch (wymiana naukowa między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE). Więcej informacji można uzyskać na stronie DWM.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach