Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo - technicznej oraz innowacyjnej państwa. W ramach prowadzonego przez NCBiR programu LIDER, młodzi naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Program skierowany jest do osób, które nie ukończyły 35 roku życia i posiadają tytuł naukowy magistra lub doktora (uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ubiegania się o dofinansowanie). 

Więcej informacji o aktualnie trwającej edycji konkursu można uzyskać na stronie NCBiR.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach