Programy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki wspiera działalność naukową w zakresie badań podstawowych, czyli projektów eksperymentalnych lub teoretycznych prowadzonych w celu zdobycia nowej wiedzy, bez nastawienia na praktyczne użytkowanie ani zastosowanie. NCN ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych- doktoranci mogą ubiegać się o środki przede wszystkim w ramach programu PRELUDIUM oraz ETIUDA. 

Program PRELUDIUM skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Czas realizacji projektów może wynosić od roku (do 50 tys. zł dofinansowania) do trzech lat (masymalne dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł). Nabór wniosków otwierany jest dwa razy do roku- od 15 marca do 15 czerwca i od 15 września do 15 grudnia. 

Program ETIUDA adresowany jest do doktorantów, którzy otworzyli przewód doktorski lub zobowiązują się do jego wszczęcia w określonym w regulaminie konkursu czasie. Środki przyznawane są w formie stypendium doktorskiego na okres 12 miesięcy. Jednym z warunków zakwalifikowania wniosku jest uwzględnienie w zgłaszanym projekcie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, trwającego od 3 do 6 miesięcy. Konkurs otwierany jest raz do roku- nabór wniosków trwa od 15 grudnia do 15 marca.

Więcej informacji o programach można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach