Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. FNP przyznaje indywidualne stypendia i nagrody dla naukowców na zasadzie konkursu. Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności naukowej przede wszystkim w ramach programów START oraz VENTURES, realizowanych przez Fundację.

Program START skierowany do młodych naukowców, którzy nie przekroczyli 30 roku życia, są pracownikami lub doktorantami w szkole wyższej i posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. W ramach programu można ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie na wyjazd studyjny do zagranicznych ośrodków badawczych. W edycji 2013r. zostanie przyznanych 130 rocznych stypendiów w wysokości 28.000 złotych.

Program VENTURES ma za zadanie wspierać projekty mające zastosowanie w gospodarce. Projekty badawcze mogą być realizowane przez najmłodszych naukowców: studentów, absolwentów i doktorantów. Realizacja projektu może trwać od roku do trzech lat, w jej trakcie finansowane jest stypendiów naukowe dla kierownika projektu (3 tys. zł miesięcznie w przypadku doktorantów) oraz grant badawczy w wysokości maksymalnie 35 tys. zł rocznie.

Więcej informacji na temat projektów można znaleźć na stronie Fundacji.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach