Uchwały

Uchwały:

  1.  Uchwała nr ZSaD-U-1-2016/2017 Zarządu SaD z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania przedstawicieli do gremiów ponaduniwersyteckich
  2. Uchwała nr ZSaD-U-2-2016/2017 Zarządu SaD z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczjanego Walnego Zebrania Doktoranów
  3. Uchwała nr ZSaD-U-3-2016/2017 Zarządu SaD z dnia 22listopada 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2016/2017
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach