Uchwały

Protokoły:

 1. Uchwała nr PSaD-U-1-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie wyboru Prezydium Parlamentu Doktorantów UKSW
 2. Uchwała nr PSaD-U-2-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie wyboru Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW
 3. Uchwała nr PSaD-U-3-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4. Uchwała nr PSaD-U-4-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 5. Uchwała nr PSaD-U-5-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do senackiej Komisji ds. organizacyjno-regulaminowych UKSW
 6. Uchwała nr PSaD-U-6-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do senackiej Komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń UKSW
 7. Uchwała nr PSaD-U-7-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do senackiej Komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej UKSW
 8. Uchwała nr PSaD-U-8-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do senackiej Komisji ds. mienia i finansów UKSW
 9. Uchwała nr PSaD-U-9-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do senackiej Komisji ds. jakości kształcenia UKSW
 10. Uchwała nr PSaD-U-10-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do Rady Rektorskiej UKSW
 11. Uchwała nr PSaD-U-11-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do Rady Bibliotecznej UKSW
 12. Uchwała nr PSaD-U-12-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do Rady Studium Języków Obcych UKSW
 13. Uchwała nr PSaD-U-13-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich UKSW
 14. Uchwała nr PSaD-U-14-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegata doktorantów do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UKSW
 15. Uchwała nr PSaD-U-15-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegatów doktorantów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UKSW
 16. Uchwała nr PSaD-U-16-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania delegatów doktorantów do Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania wniosków o finansowanie działalności doktora
 17. Uchwała nr PSaD-U-17-2016-2017 z dnia 8.11.2016 roku w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów
 18. Uchwała nr PSaD-U-18-2016-2017 z dnia 1.12.2016 roku w sprawie zobowiązania przedstawicieli doktorantów w organach kolegialnych do składania sprawozdań z posiedzeń organów
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach