Program ERASMUS +

Program Erasmus Plus umożliwia doktorantom odbycie części studiów, a także praktyk zawodowych na uczelni zagranicznej. Doktoranci mają możliwość spędzenia na zagranicznych studiach lub praktykach łącznie 12 miesięcy. Erasmus Plus umożliwia skorzystanie z 12 miesięcy nauki za granicą na każdym etapie edukacji wyższej (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie- łącznie 36 miesięcy), zatem doktorant, który uczestniczył w programie na studiach magisterskich, może w czasie studiów doktoranckich ponownie wyjechać za granicę.

Więcej informacji na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach