Termin składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw doktoranckich i składania sprawozdań rocznych z działalności kół i stowarzyszeń

Najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw doktoranckich w ramach trybu konkursowego upływa 10 marca b.r. o godz. 15:00, zgodnie z przyjętym 17 lutego Regulaminem rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w UKSW. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie sprawozdania za działalność w minionym roku akademickim- do dnia 14 marca w formie elektronicznej na adres kola@uksw.edu.pl.

Komplet dokumentów dotyczących dofinansowania (do pobrania w zakładce Wnioski i dokumenty) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kola@uksw.edu.pl oraz złożyć w formie papierowej w Dziale Kształcenia. 

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na catering, poczęstunek, art. spożywcze oraz wolne przejazdy (bez delegacji, umów). 

Organizacje, które nie ubiegają się o dofinansowanie w tym roku akademickim, są proszone o przesłanie sprawozdań z działalności do końca czerwca b.r. Niezłożenie sprawozdania będzie skutkowało zawieszeniem organizacji. Weryfikacja aktywności kół, stowarzyszeń i innych organizacji będzie miała miejsce co roku, zgodnie z treścią Regulaminu. 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach