Ważne: Regulamin rejestracji i finansowania Samorządu Doktorantów i organizacji doktoranckich

Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonym 17 lutego b.r. Regulaminem rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w UKSW (Zarządzenie Nr 11/2014 Rektora UKSW z dnia 17 lutego 2014 r.). Na podstawie tego Zarządzenia traci moc obowiązujący do tej pory Regulamin rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w UKSW z dnia 28 września 2012 roku, który nie wprowadzał rozróżnienia między organizacjami studenckimi i doktoranckimi. Zgodnie z nowym Regulaminem, organizacje doktoranckie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności w trybie konkursowym, tak jak ma to miejsce w przypadku organizacji studenckich. Zarządzenie określa tryb pracy Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich i zasady rozliczania merytoryczno-finansowego działalności organizacji doktoranckich. Prosimy wszystkich doktorantów o uważne zapoznanie się z nowym Regulaminem.

Regulaminem rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w UKSW

Tryb pracy Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich

Aktualne wzory wniosków i dokumentów

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach