Nabór delegatów ZSD do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich

Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji ds. finansowania organizacji studenckich. Komisja będzie opowiedzialna za przyznawanie punktacji, według której finansowane będą inicjatywy doktoranckieKandydatów prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów, dane kontaktowe, dotychczasowa działalność na Uniwersytecie, do dnia 27 stycznia 2014 r. na adres doktoranci@uksw.edu.pl. Spośród zgłoszonych osób wyłonimy po jednym delegacie z każdego kierunku studiów doktoranckich UKSW. 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach