Stypendia MNiSW: informacje

Doktoranci ubiegający się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszeni są o składanie kompletnych wniosków, uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2013 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie).

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach