Stypendia badawcze Concordia University (Kanada)

Do 30 lipca trwa nabór zgłoszeń do Quebec Merit Scholarship Program for Foreign Nationals 2014-2015, programu stypendialnego skierowanego do młodych naukowców wszystkich dziedzin. W ramach stypendium przewidziano finansowanie krótkich (do 4 miesięcy) i długich (do 3 lat) pobytów naukowych oraz świadczenia w wysokości 25 000 dolarów kanadyjskich rocznie i zwolnienie z opłat za studia. 
 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach