Konferencja "Miejsca święte w religiach świata"

Koło Naukowe Religiologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów zatytułowaną ?Miejsca święte w religiach świata?, która odbędzie się 13 czerwca na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 (aula 052). Tematem konferencji będą zagadnienia związane z najistotniejszymi aspektami miejsc sakralnych, ich wymiarem duchowym oraz pełnioną rolą

Dzięki wymianie myśli młodych badaczy i naukowców konferencja pomoże wzbogacić wiedzę religioznawczą uczestników, a także zapoczątkować dyskurs naukowy dotyczący roli miejsca świętego we współczesnym świecie. Konferencja będzie dotyczyła miejsc sakralnych zarówno wielkich systemów religijnych (chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm i judaizm) jak i innych, mniejszych, związanych z określoną społecznością bądź położeniem geograficznym

 

Konferencja podzielona będzie na bloki tematyczne:
  • Architektura i sztuka sakralna
  • Rola kultury w wyrazie sacrum
  • Proces sakralizacji i profanacji miejsca kultu
  • Duchowy wymiar miejsc świętych
  • Fenomen pielgrzymki do miejsca świętego
  • Rola miejsca świętego w życiu człowieka
  • Znaczenie relikwii
Mile widziane są również zgłoszenia nie mieszczące się ściśle w powyższych tematach.
 
Termin zgłaszania abstraktów (do 600 znaków): 29 maja 2013 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kolo.religiologia[at]gmail.com. Informacja o przyjęciu wystąpienia: do dnia 3 czerwca 2013 r.
 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach