Konkurs Monografie- nabór wniosków do programu

Trwa nabór prac w konkursie MONOGRAFIE Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, do którego zgłaszać można oryginalne i wcześniej niepublikowane prace z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Konkurs przeznaczony jest również dla osób przed doktoratem. Prace na konkurs przyjmowane są w trybie ciągłym, najbliższym termin przyjmowania wniosków do rozpatrzenia przez Radę Wydawniczą upływa 12 czerwca 2013 r. Na decyzję o przyjęciu pracy czeka się 4-6 miesięcy. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie FNP [kliknij].

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach